Kam zařadíš...

Stránky projektu na SourceForge

O aplikaci

Aplikace na zkoušení pojmů a udržování dlouhodobějšího přehledu v probrané látce.
Pravidelně zobrazuje dialog a ptá se, do které kapitoly, období dějin nebo ke kterému
autorovi přiřadit daný pojem. Aplikace obsahuje také jednoduchý editor XML souborů.

Program se pravidelně ptá na zařazení pojmů, takže si uživatel udržuje
povědomí o dané látce, ví, do kterého období zařadit daného autora a podobně.

Při každém spuštění se program nejdříve zeptá na tři poslední pojmy, které
uživatel dříve nevěděl, dále na jednu s posledních deseti pojmů, u kterých si uživatel
nebyl jistý a nakonec na jeden z posledních třiceti, které věděl jistě.

Aplikace se hodí například na udržování přehledu ve středoškolském učivu
literatury před maturitou a podobně.

Stáhnout

Snímky obrazovky